ارتش الگوی اقتصاد مقاومتی

تو خیابون تقریباً ماشین‌های ارگان‌های مختلف رو می‌بینید. فکر کنم بجز ارتش هیچ جا دیگه پیکان نداره! البته شخصیا زیاد دارن.

ارتشیا هم ماشیناشونو خوب نگه می دارند تا از بیت المال خوب استفاده کنن و هم ساده زیست‌تر از بقیه مسؤلینن، اینم سندش، عکس فرمانده کل ارتشه که از پیکان استفاده می‌کنه.

جا داره به خاطر اقتصاد مقاومتی ارتش رو الگو کنیم و بدون حاشیه کار کنیم

/ 0 نظر / 6 بازدید