تناقضات اظهارات رئیس سابق سیا و گزارش سنا درباره شکنجه‌های سیا

 بخشی از این مطلب که مربوط به اعمال شکنجه "غرق مصنوعی" است، آمده است که هایدن در مقابل اعضای کنگره و ضمن ادای شهادت گفته بود: غرق مصنونی طی دوره زمانی مجموع 30 روز، ممکن نیست که بیش از 5 روز اعمال شود. همچنین طی هر یک از این روزهای اعمال شکنجه، بیش از دو مرتبه عملیات شکنجه مصنوعی انجام نمی‌شود. همچنین هر مرتبه بیش از 2 ساعت به طول نمی‌انجامد که طی آن بیش از 6 بار بر سر فرد بازداشت شده آب ریخته نمی‌شود که هم کدام نیز بیش از 10 ثانیه به طول نمی‌انجامد. تحت هیچ شرایطی نیز طی یک دوره 24 ساعته بیش از 12 دقیقه آب بر سر فرد بازداشتی ریخته نمی‌شود.

این در حالی است که در گزارش سنای این کشور آمده است که اظهارات هایدن با اسناد بازجویی‌های سیا ناهمخوان است. برای مثال، در یک مورد که مربوط به یک فرد بازداشتی تحت کد رمز KSM بوده است، طی بازه زمانی دو هفته 9 بار عملیات شکنجه غرق مصنوعی بر وی اعمال شده است. در 13 مارس 2003، این فرد بازداشتی در یک روز سه بار شکنجه غرق مصنوعی را از سر گذرانده است. و طی 12 تا 13 مارس، وی طی مدت 25 ساعت، 5 مرتبه در معرض شکنجه غرق مصنوعی قرار گرفته است. در همان زمان، وی بیش از 12 دقیقه در مجموع 24 ساعت در معرض ریختن آب بر سرش بوده است."

در یک مورد دیگر نیز، هایدن در ادای شهادت خود در مورد آزار جنسی و بازداشت بستگان و اعضای خانواده افراد دستگیر شده، هایدن در مقابل سناتورهای آمریکایی اظهار داشته است که: "بسیاری از مطالب عنوان شده در مورد آزار جسمی و تهدید صورت گرفته تفاوت فاحشی با واقعیت داشته و درست نیستند. این موارد غیرمعتبر هستند. تهدید به آزادر جنسی، بازداشت و تجاوز به اعضای خانواده، آلوده کرد تعمدی به ویروس HIV یا هر بیماری دیگری هرگز مجاز شمرده نشده است. هیچ مثال و نمونه‌ای وجود ندارد که چنین تهدیداری صورت گرفته باشد."

اما در گزارش کمیته اطلاعاتی سنا آمریکا در مورد شکنجه‌های سازمان سیا در این مورد آمده است: "این اظهارات با اسناد بازجویی‌های سازمان سیا ناهمخوان است. در یک مورد بازجویان سازمان سیا عبدالرحیم النشیری، KSM و ابوزبیده را تهدید کرده و به خانواده‌های آن‌ها آزار رساندند ... در یک مورد دیگر 5 فرد بازداشت شده را به شدت مورد آزار و اذیت جنسی و هتک حرمت قرار داده‌اند."

هایدن همچنین در یک مورد دیگر هنگام ادای شهادت مقابل سناتورهای ادعا کرده بود که "گزارش حاصل از افراد بازداشت شده، تقریبا در تمامی مواردی که به بازداشت اعضای القاعده و متحدان آن‌ها منجر شده است، نقش‌آفرینی داشته است."اما در گزارش کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا آمده است که در زمینه بازداشت برخی تروریست‌های خاص مورد تعقیب، "چنین بیانی غیرصحیح است."

/ 0 نظر / 8 بازدید