فهرست فرماندهان ارتش ایران

در ۱ شهریور ۱۳۳۴ تغییری در سازمان ارتش به وجود آمد و نیروهای هوایی و دریایی دارای ستاد جداگانه شدند و در کنار نیروی زمینی که آن نیز ستاد خود را داشت زیر نظر «ستاد کل ارتش شاهنشاهی ایران» قرار گرفتند. در دی ماه ۱۳۳۵ نام ستاد کل به «ستاد بزرگ‌ارتشتاران» تغییر کرد.سپهبد عبدالله هدایت - از مرداد ۱۳۳۴ تا ۲۴ اسفند ۱۳۳۹سپهبد عبدالحسین حجازی - از ۲۴ اسفند ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۴ارتشبد بهرام آریانا - از ۳۰ آذر ۱۳۴۴ تا اردیبهشت ۱۳۴۸سپهبد فریدون جم - از ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۸ تا ۲۸ تیر ۱۳۵۰ارتشبد غلامرضا ازهاری - از ۱۳۵۰ تا دی ۱۳۵۷ارتشبد عباس قره‌باغی - از دی ۱۳۵۷ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷
پس از انقلاب نخست به «ستاد کل ارتش ملی[-اسلامی] ایران» و سپس «ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام یافت.سرلشکر محمدولی قره‌نی - از ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ تا ۷ فروردین ۱۳۵۸سرلشکر ناصر فربد - از ۷ فروردین ۱۳۵۸ تا ۳۰ تیر ۱۳۵۸سرلشکر محمدحسین شاکر - ۳۰ تیر ۱۳۵۸ تا ۱ دی ۱۳۵۸سرلشکر محمدهادی شادمهر - از ۱ دی ۱۳۵۸ تا تیر ۱۳۵۹سرتیپ ولی‌الله فلاحی - از تیر ۱۳۵۹ تا ۷ مهر ۱۳۶۰سرتیپ قاسمعلی ظهیرنژاد - از ۹ مهر ۱۳۶۰ تا مهر ۱۳۶۳سرهنگ اسماعیل سهرابی - از ۳ آبان ۱۳۶۳ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۷سرتیپ علی شهبازی - از ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۷ تا شهریور ۱۳۷۷
در شهریور ۱۳۷۷ سمتی با نام فرماندهی کل ارتش به وجود آمد که عالی‌ترین سمت ارتشی است و از اهمیت سمت ریاست ستاد مشترک ارتش کاسته شد ولی این سمت همچنان برقرار ماند.سرتیپ مصطفی ترابی‌پور - از ۲۲ مهر ۱۳۷۷سرتیپ شهرام رستمیسرتیپ عبدالعلی پورشاسب - از ۱۷ بهمن ۱۳۷۹سرتیپ سیدعبدالرحیم موسوی - از ۴ مهر ۱۳۸۴ تا ۴ شهریور ۱۳۸۷
جایگاه «رئیس ستاد مشترک ارتش» به «معاون هماهنگ‌کننده و رئیس ستاد مشترک ارتش» تغییر یافت.سرتیپ محمدحسین دادرس - از ۴ شهریور ۱۳۸۷فرماندهان کل ارتش[ویرایش]سرلشکر علی شهبازی - از شهریور ۱۳۷۷ تا ۱ خرداد ۱۳۷۹سرلشکر محمد سلیمی - از ۱ خرداد ۱۳۷۹ تا ۲۰ شهریور ۱۳۸۴سرلشکر عطاءالله صالحی - از ۲۰ شهریور ۱۳۸۴ تا امروزنیروی زمینی[ویرایش]سرلشکر بهرام آریانا (از ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۷)سپهبد عبدالحسین حجازی (از ۱۳۳۷ تا ۲۴ اسفند ۱۳۳۹)سپهبد رضا عظیمی (از ۲۴ اسفند ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۴)ارتشبد عزت‌الله ضرغامی (از ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۷)سپهبد فتح‌الله مین‌باشیان (از ۱۳۴۷ تا آبان ۱۳۵۱)ارتشبد غلامعلی اویسی (از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷)سپهبد عبدالعلی بدره‌ای (از ۱۵ دی ۱۳۵۷ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷)سرتیپ ولی‌الله فلاحیسرتیپ قاسمعلی ظهیرنژاد - تا ۹ مهر ۱۳۶۰سرهنگ علی صیاد شیرازی - از ۹ مهر ۱۳۶۰ تا ۱۱ امرداد ۱۳۶۵سرهنگ حسین حسنی سعدی - از ۱۱ امرداد ۱۳۶۵ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۰سرتیپ عبدالله نجفی - از ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۰ تا ۳ آبان ۱۳۷۳سرتیپ احمد دادبین - از ۳ آبان ۱۳۷۳ تا ۹ مهر ۱۳۷۶سرتیپ عبدالعلی پورشاسب - از ۹ مهر ۱۳۷۶ تا ۱۹ بهمن ۱۳۷۹سرتیپ ناصر محمدی‌فر - از ۱۹ بهمن ۱۳۷۹ تا ۴ مهر ۱۳۸۴سرتیپ محمدحسین دادرس - از ۴ مهر ۱۳۸۴ تا ۴ شهریور ۱۳۸۷سرتیپ احمدرضا پوردستان - از ۴ شهریور ۱۳۸۷ تا امروزنیروی هوایی[ویرایش]رضا میزانیسرهنگ احمد نخجوانسرگرد احمد خسروانیسرتیپ صادق کوپالسرتیپ مجید فیروزسرتیپ محمد نخجوانسرهنگ شرف‌الدین قهرمانیسرهنگ میرمحمد مهناسرتیپ محمدحسین فیروزسرتیپ محمدحسین عمیدیسرهنگ هدایت‌الله گیلانشاهسرتیپ میرمحمد مهناسرهنگ مهدی سپه‌پور - از ۱۷ مرداد ۱۳۲۹ تا آبان ۱۳۲۹سرتیپ نوری علائی - از ۳ آبان ۱۳۲۹ تا ۸ مرداد ۱۳۳۰سرهنگ مهدی سپه‌پور - از ۸ مرداد ۱۳۳۰ تا ۱۶ بهمن ۱۳۳۰سرتیپ هدایت‌الله گیلانشاه - از ۱۶ بهمن ۱۳۳۰ تا ۱۲ اسفند ۱۳۳۱سرتیپ محمود معینی - از ۱۲ اسفند ۱۳۳۱ تا ۲۹ اسفند ۱۳۳۲سپهبد هدایت‌الله گیلانشاه - از ۲۹ اسفند ۱۳۳۲ تا ۱۵ مهر ۱۳۳۷ارتشبد محمد خاتمی (خلبان) - از ۱۵ مهر ۱۳۳۷ تا ۲۱ شهریور ۱۳۵۴ارتشبد فضائل تدین - از ۲۱ شهریور ۱۳۵۴ تا ۱۹ بهمن ۱۳۵۵سپهبد امیرحسین ربیعی - از ۱۹ بهمن ۱۳۵۵ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷سرتیپ ثقفی - از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا ۲۳ بهمن ۱۳۵۷سپهبد سعید مهدیون - از ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ تا ۲۴ بهمن ۱۳۵۷سپهبد شاپور آذربرزین - از ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ تا ۶ اسفند ۱۳۵۷سرتیپ اصغر ایمانیان - از ۶ اسفند ۱۳۵۷ تا امرداد ۱۳۵۸سرلشکر امیربهمن باقری - از ۲۴ مرداد ۱۳۵۸ تا تیر ۱۳۵۹سرهنگ جواد فکوری - از تیر ۱۳۵۹ تا ۲۱ شهریور ۱۳۶۰سرهنگ محمدحسین معین‌پور - از ۲۱ شهریور ۱۳۶۰ تا ۴ آذر ۱۳۶۲سرهنگ هوشنگ صدیق - از ۴ آذر ۱۳۶۲ تا ۱۰ بهمن ۱۳۶۵سرهنگ منصور ستاری - از ۱۰ بهمن ۱۳۶۵ تا ۱۵ دی ۱۳۷۳سرتیپ حبیب بقایی - از ۶ بهمن ۱۳۷۳ تا ۶ خرداد ۱۳۸۰سرتیپ سیدرضا پردیس - از ۶ خرداد ۱۳۸۰ تا ۱۴ مهر ۱۳۸۳سرتیپ کریم قوامی - از ۱۴ مهر ۱۳۸۳ تا ۶ آبان ۱۳۸۵سرتیپ احمد میقانی - از ۶ آبان ۱۳۸۵ تا ۱۰ شهریور ۱۳۸۷سرتیپ حسن شاه‌صفی - از ۱۰ شهریور ۱۳۸۷ تا امروزنیروی دریایی[ویرایش]دریادار غلامعلی بایندردریادار عبدالله ظلی - از ۱۳۲۶ تا ۱۳۳۱دریادار غلامحسین بایندر - از ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۳دریابان حبیب‌الله شاهین - از ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۹دریابان فرج‌الله رسائی - از ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۱دریادار عباس رمزی عطایی - از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴دریادار کمال حبیب‌اللهی - از ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷دریادار احمد مدنیدریادار محمود علویدریادار طباطباییناخدا یکم بهرام افضلیناخدا یکم اسفندیار حسینی - از ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۲ تا ۶ تیر ۱۳۶۴ناخدا یکم محمدحسین ملک‌زادگان - از ۶ تیر ۱۳۶۴ تا ۸ آبان ۱۳۶۸دریادار علی شمخانی - از ۸ آبان ۱۳۶۸ تا ۵ شهریور ۱۳۷۶دریادار عباس محتاج - از ۵ شهریور ۱۳۷۶ تا ۴ مهر ۱۳۸۴دریادار سجاد کوچکی بادلانی - از ۴ مهر ۱۳۸۴ تا ۲۹ امرداد ۱۳۸۶دریادار حبیب‌الله سیاری - از ۲۹ امرداد ۱۳۸۶ تا امروزپدافند هوایی[ویرایش]سرهنگ خلبان علی نخجوانسرلشکر نصرت‌الله خلیل ناجیسرلشکر فنی محمدهادی اسفندیاری - از ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۳سرلشکر خلبان امیر کامیابی‌پور - از ۱۳۵۳ تا ۱ اسفند ۱۳۵۵سپهبد خلبان سید سعید مهدیون - از ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ (انقلاب)سرهنگ ابوالفتح یافت‌آبادی - از ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸سرهنگ کنترل و فرماندهی ارسلان پورارسلان - از ۱۳۵۸ تا ؟سرهنگ کنترل شکاری ناصر اسکندر افشار - ؟سرتیپ خلبان محمود خضرایی - ؟سرتیپ فنی سید محمود یمینی - از ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۴سرتیپ کنترل و فرماندهی ستاد علی غلامی - از ۱ آذر ۱۳۷۴ تا خرداد ۱۳۸۰سرتیپ فنی هوایی احمد صادق‌نژاد - از خرداد ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲سرتیپ دوم کنترل فرماندهی احمد شاهرخی - از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴سرتیپ دوم کنترل فرماندهی قادر رحیم‌زادهٔ گورادل - از ۱۶ تیر ۱۳۸۴ تا ۱۱ آذر ۱۳۸۵سرتیپ دوم ستاد جعفر خادمی - از ۱۱ آذر ۱۳۸۵ تا ۱۱ شهریور ۱۳۸۷سرتیپ دوم محمداسماعیل رستمی - ۱۳۸۷
قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاءسرتیپ خلبان دکتر احمد میقانی - از بهمن ۱۳۸۷ تا ۵ بهمن ۱۳۸۹سرتیپ ستاد کنترل و فرماندهی فرزاد اسماعیلی - از ۵ بهمن ۱۳۸۹ تا امروز
برچسب‌ها: فرماندهان کل ارتش ایران

/ 0 نظر / 12 بازدید