اذعان صهیونیستها به توان حزب الله

این فرمانده صهیونیست حزب الله را دشمنی بسیار باهوش خواند و افزود: رویارویی آتی اجتناب ناپذیر است و حزب الله دشمنی بسیار باهوش در مقابل اسرائیل از نظر اطلاعات،ادوات و تفکر جنگی است. وی اذعان کرد: حزب الله دشمنی باهوش است و دارای شبکه تونلهای زیر زمینی،جنگاوران قوی،ابزارهای جنگی بسیار پیشرفته است و حماس می کوشد که از حزب الله تقلید کند اما از نظر توان نظامی،ادوات جنگی و مبارزان در سطح حزب الله نیست بنابر این ما باید آماده سناریویی بد و بسیار پیچیده باشیم.

بر اساس گزارش های ارتش رژیم صهیونیستی حزب الله در صورت شعله ور شدن جنگ می تواند روزانه ۳۰۰۰ موشک به سوی فلسطین اشغالی شلیک کند و به مدت یکماه موشکباران ادامه خواهد داشت. این در حالی است که منابع صهیونیستی اوضاع مرزهای لبنان با فلسطین اشغالی را بسیار حساس توصیف و از احتمال شعله ور شدن جنگ با کوچکترین جرقه ای خبر دادند. یعقوب عمیدرور مشاور امنیت ملی سابق رژیم صهیونیستی نیز درباره رویارویی با حزب الله و توانایی رزمندگان مقاومت علیه این رژیم هشدار داده بود.

/ 0 نظر / 7 بازدید